חזור לחשבון שלך

מי אתה?

כדי לשחזר את החשבון שלך, התחל באמצעות הזנת מזהה המשתמש שלך ואת התווים שבתמונה או בשמע להלן.
דוגמה: user@contoso.onmicrosoft.com או user@contoso.com
השתמש במצב שמע
טען מחדש
הזן את התווים בתמונה או את המילים בשמע.

הבא ביטול
טוען