Få tilgang til kontoen igjen

Hvem er du?

Hvis du vil gjenopprette kontoen, begynner du med å skrive inn bruker-ID-en din og tegnene i bildet eller lyden nedenfor.
Eksempel: bruker@contoso.onmicrosoft.com eller bruker@contoso.com
Bruk lydmodus
Last inn på nytt
Skriv inn tegnene som vises på bildet, eller ordene som du hører i lydsnutten.

Neste Avbryt
Laster inn